„Petronėlė Gerlikienė“ (1905-06-19-1979-03-14) 2014 m.